top of page

Živá knihovna je vzdělávací projekt Amnesty International zaměřený na prevenci diskriminace, rasismu, xenofobie a extremismu.

 

9U5A7543.jpg

V rámci Živé knihovny AI si studenti místo klasických knížek můžou vypůjčit konkrétní osoby neboli živé knížky. I v živých knížkách lze číst – prostřednictvím rozhovorů a sdílení příběhů.

Úvod do lidských práv

Workshop nabízí vhled do problematiky lidských práv. Formou střídání diskuzních aktivit zážitkové pedagogiky si studenti ujasní základní pojmy, seznámí se s Všeobecnou deklarací lidských práv, vyzkouší si vcítit se do role lidí, kterým jsou lidská práva odpírána, a budou mít možnosti diskutovat o lidských právech u nás i ve světě. 

9U5A8133.jpg

Na workshopu budou studenti pracovat také se třemi skutečnými případy porušování lidských práv ze třech různých zemí, na nichž si budou moci lépe uvědomit problémy nedemokratických režimů a porovnat je se situací u nás.

Migrace a lidská práva

Workshop se zaměřuje na téma migrace a uprchlictví z pohledu lidských práv. Studenti si prohloubí znalosti o v současné době často diskutovaném a aktuálním tématu, seznámí se s fakty a nejčastějšími mýty, které se v souvislosti s uprchlictvím a migrací objevují.

9U5A2062_edited.jpg

Při rolové hře si studenti vyzkouší azylový proces a zjistí, co vše obnáší proces rozhodování o udělení azylu. Budou mít také příležitost otevřeně diskutovat o tématu v řízené diskusi. Diskuzní aktivita učí studenty nejen formulovat svůj názor, ale i respektovat názor druhých.

Maraton psaní dopisů

Workshop k celosvětové akci na podporu nespravedlivě vězněných.

 

Ve školách se každoročně napíše nejvíce dopisů, které pomáhají upozorňovat na porušování lidských práv. 

9U5A6295.jpg

Workshop má dva bloky, BLOK A je určený pro celou třídu, BLOK B je navazující pro menší skupinu zájemců o organizaci akce. 

BLOK A  zahrnuje představení Maratonu, motivování studentů k zapojení se.

BLOK B už je přímo příprava studentů na organizaci akce.

Zaujal vás některý z workhopů?

Nebo se jen chcete na něco zeptat?

Neváhejte nás kontaktovat!

Kateřina Šimková (katerina.simkova@amnesty.cz) - Čechy

Markéta Jurčíová (marketa.jurciova@amnesty.cz) - Morava a Slezsko

bottom of page